Platyhelminthes tulajdonságai földi élet.


Bevezetés és alapfogalmak 11 Az állattan tárgya és fontosabb tudományterületei 12 Mi az állat? Az élő anyag szerveződésének alaptípusai: prokarióták és eukarióták 27 Az élővilág nagy csoportjai 29 Ellenőrző kérdések Állati jellegű egysejtűek 33 Általános jellemzés 34 Az állati jellegű egysejtűek felépítése 37 Mozgásszervek és mozgás 39 Létfenntartó életműködések 43 Szaporodás és nemzedékváltakozás 49 Fontosabb rendszertani csoportok 54 Az állati jellegű egysejtűek eredete és evolúciója, rokonsági kapcsolatok 60 Ellenőrző kérdések Az állati szervezetek általános jellemzése 65 Az állatok kialakulása és törzsfejlődése 66 Egyedfejlődési alapok.

máj méregtelenítő kiegészítők fogyás

Szerveződési szintek: sejtek, szövetek, szervek 70 A Haeckel-féle biogenetikai alaptörvény evolúcióbiológiai jelentősége 73 Testüregképzés és testüregtípusok, az ősszájúak Protostomia és újszájúak Deuterostomia törzsfejlődési vonalai 75 Az állatok testének szimmetriaviszonyai 78 Ellenőrző kérdések Az első állati szervezetek: platyhelminthes tulajdonságai földi élet, szivacsok és korongállatkák 81 A sejthalmazosok Subregnum Mesozoa tagozata: a szedercsíraszerűek törzse Phylum Moruloidea 82 4 Ujvárosi Markó: Gerinctelen állattan I Az álszövetes állatok tagozata Subregnum Parazoa.

A szivacsok törzse Phylum Porifera testszerkezet és alaptípusok 84 A szivacsok fontosabb életműködései 88 A szivacsok rendszerezése 91 A szivacsok törzsfejlődése és rokonsági kapcsolataik 94 Korongállatok vagy lapállatok törzse Phylum Placozoa 94 Ellenőrző kérdések Kétcsíralemezesek: csalánzók és nyálkaspórások 97 Valódi szövetes állatok Subregnum Eumetazoa. Kétcsíralemezesek tagozata Divisio Diploblastea 98 A csalánzók Cnidaria törzsének általános jellemzése, alaptípusok 99 A csalánzók testfelépítése és a fontosabb sejttípusok A csalánzók alapvető életműködése A csalánzók rendszerezése A csalánzók törzsfejlődése és rokonsági kapcsolataik A nyálkaspórások törzsének Phylum Myxozoa általános jellemzése és evolúciós kapcsolataik Ellenőrző kérdések Kétoldalian sugaras szimmetriájú háromcsíralemezes állatok: bordásmedúzák A háromcsíralemezes állatok Divisio Giardiasis cikk általános jellemzése A bordásmedúzák törzsének Phylum Ctenophora általános jellemzése A bordásmedúzák rendszerezése, törzsfejlődése és rokonsági kapcsolataik Ellenőrző kérdések A kétoldalian szimmetrikus állatok.

Az ősszájnyílásúak fontosabb közös tulajdonságai A laposférgek törzsének Phylum Platyhelminthes általános jellemzése. A laposférgek testének általános felépítése A laposférgek fontosabb szerveinek és szervrendszereinek a férgek hatékony kezelése és működésük A laposférgek fontosabb csoportjai A platyhelminthes tulajdonságai földi élet törzsfejlődése A zsinórférgek törzsének Phylum Nemertea általános jellemzése és evolúciós kapcsolataik.

Körülöttünk, sőt, néhányan bennünk élnek. Párhuzamosnak tűnő világ, amelynek képviselői akár egy köbméternyi talajban is többen lehetnek, mint a legnagyobb metropolisz lakói. Az általános és középiskolai tananyagban sajnos szinte teljesen háttérbe szorulnak, így aztán nem csoda, ha az emberek többsége félelemmel vagy undorral vegyes ámulattal fedezi fel ezeket a lényeket, és platyhelminthes tulajdonságai földi élet konkrét tudást többnyire mendemondák, babonák, előítéletek helyettesítik.

Talán e könyv segít más megvilágításba helyezni ezt az izgalmas és mozgalmas világot. A gerinctelen állattan a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen zajló biológus és ökológus képzés alaptárgya, s elsősorban a tantárgy oktatását hivatott segíteni e könyv.

Egy izgalmas időutazás — mikor és hogyan alakult ki az élővilág? A következőkben törzsfejlődésnek a mai állatvilág kialakulásához vezető főbb mérföldköveit tekintjük át röviden[ 44 ].

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a gerinctelen állatok főbb csoportjaival, a csoportjellegeket legjobban tükröző típusfajok külső és belső felépítésével, valamint az életmódbeli és az anatómiai sajátosságok közötti összefüggésekkel.

Szükségszerűen több tudományterületről származó ismeretanyagot ölel fel e tárgy, s ezek közül az állatrendszertan, az összehasonító élettan és anatómia, az etológia és az ökológia csak a legalapvetőbbek.

  • Diphyllobothriasis anaemia
  • Pinworms a végbélnyílásban gyermekeknél
  • Bővebben: Az állatok evolúciója Az állatok kialakulása[ szerkesztés ] A tudomány mai állása szerinti legelfogadottabb hipotézis szerint az első állatok pelágikus, azaz vízben szabadon úszó életmódot folytató galléros-ostoros egysejtűek valószínűleg a galléros-ostorosokhoz Choanoflagellata hasonló élőlények kolóniáiból alakultak ki.

Jelen első kötet keretében a gyűrűsférgekkel bezárólag mutatjuk be a gerinctelen állatcsoportokat: csalánzókat, laposférgeket, különböző egyéb férgeket, puhatestűeket és más törzseket. Az ízeltlábúak és más, fejlettebb gerinctelen lények egy soron következő kötet tárgyát képezik.

széklet parazita vizsgálat gyógyszer rókagomba férgekhez

Bár az állati platyhelminthes tulajdonságai földi élet egysejtűeket már jó ideje nem sorolják az állatok közé, ennek ellenére mivel egyetemi keretek között semmilyen más tantárgy nem foglalkozik e csoporttal, viszont számos fontos faj mint álomkórostorosok, lázállatkák, amőbák, stb.

Általában nem könnyű tankönyvet írni, s a legkevésbé olyat, amelynek a taníthatóság és tanulhatóság feltételei mellett a tudományos alaposságnak is meg kell felelnie. Habár a gerinctelen állattant a klasszikus tudományterületek közé szokták sorolni, mintegy feltételezve azt, hogy ismeretanyaga letisztult és átláthatóan rendszerezett, ennek ellenére e területre legalább annyira jellemző a mozgalmasság és a tisztázatlan problémák jelenléte, mint a többi, haladónak tekintett tudományterületre.

A molekuláris biológia fejlődése a gerinctelen állattan ismeretanyagát is alapvetően 8 10 Ujvárosi Markó: Gerinctelen állattan I befolyásolta, a molekuláris vizsgálatok jelentős mértékben átrendezték a rokonsági viszonyokról eddig kialakult képet és sok csoport evolúcióját, jelentőségét új megvilágításba helyezték.

E könyv írása során is számos, egymásnak akár többékevésbé ellentmondó, vagy egymást kiegészítő elmélettel, rendszerrel szembesültünk.

Tankönyvként a didaktikai egyszerűségre és áttekinthetőségre való törekvést platyhelminthes tulajdonságai földi élet szem előtt tartanunk, de ugyanakkor a túlzott egyszerűsítést nem vállalhattuk fel a tudományos alaposság kárára. Korántsem volt egyszerű dolgunk, s hogy mennyire voltunk képesek megfelelni e feladatnak, azt eldönti majd az olvasó. Gerinctelenek A platyhelminthes tulajdonságai földi élet rendszertani kategóriák bemutatásakor az egyszerűségre és az áttekinthetőségre törekedtünk, és a lehetőségekhez mérten egyensúlyt próbáltunk kialakítani az egyes állatcsoportokra vonatkozó fejezetek terjedelme és az illető állatcsoportok fajszáma, evolúciós jelentőségük, illetve gazdasági fontosságuk között.

A könyv száraz tudományosságát számtalan fekete-fehér és színes ábrával, valamint konkrét példával próbáltuk szemléletesebbé, olvasmányosabbá tenni. Habár elsősorban egyetemi tankönyvnek szántuk e munkát, az egyetemi hallgatók mellett remélhetőleg az általános és középiskolai képzésben dolgozó tanárok, vagy általában a gerinctelen állatok iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják majd a könyvet.

Köszönjük mindazoknak, akik segítségünkre voltak a kézirat elkészítése során: lektorainknak, kollégáinknak az értékes szakmai észrevételeket, ötleteket, hallgatóinknak az évek során megnyilvánuló inspiráló érdeklődést a gerinctelen állatok bizonyos csoportjai iránt, Markó Enikőnek a szöveg gondozását, Hajdu László Hunornak a műszaki szerkesztést, és családjainknak a kitartó támogatást a néha éjszakába nyúló munka folyamán is.

Mindezek nélkül e könyv soha nem készülhetett volna el. A szerzők Kolozsvár, 9 P. Krafft : Carl von Linné 1. Bevezetés és alapfogalmak Az állattan tárgya és fontosabb tudományterületei Mi az állat?

Az állatok tudományos osztályozása és a zoológiai nomenklatúra szabályai A természetes törzsfejlődési kapcsolatokat magyarázó elméletek Az élet megjelenése a Földön. Az élő anyag szerveződésének alaptípusai: prokarióták és eukarióták Az élővilág nagy csoportjai Ellenőrző kérdések 10 12 Ujvárosi Markó: Gerinctelen állattan I Az állattan tárgya platyhelminthes tulajdonságai földi élet fontosabb tudományterületei Az állattan vagy zoológia gr.

Mint az élettudományok biológia egyik ága, fejlődése folyamán számos résztudományra tagolódott, annak függvényében, hogy a kutatás milyen szempontok és módszerek szerint történt. Így ma már beszélhetünk alaktanról morfológiaamely az állati test külső alakbeli sajátosságát vizsgálja, és bonctanról anatómiaamely a belső szervek felépítését tanulmányozza. A szövettan hisztológia és sejttan citológia az állati szervek szabad szemmel nem látható részleteinek sajátosságait tárja fel.

Ezzel szemben a molekuláris biológia a sejtek örökítő anyagának szerkezetét, az enzimatikus folyamatok molekuláris hátterét vizsgálja és az állattan területén számos új vizsgálati módszer kialakulását eredményezte, mint például a molekuláris taxonómia megjelenését, mely az egyes állatfajok azonosítását a genetikai örökítőanyag valamint fehérjék hasonlóságának vagy különbözőségének függvényében végzi, s az egyes morfotípusok közti rokonsági kapcsolatokat molekuláris bizonyítékokkal is igyekszik alátámasztani.

Az élettan fiziológia az állati szervek életműködéseivel foglalkozik, az egyedfejlődéstan embriológia az illető állati egyedek kialakulását, fejlődését vizsgálja.

Enterocoelomata hármas testüregűek csoportokba lehet tagolni. Ezen csoportok közül az Enterocoelomata közel azonos tartalmú az újszájúak Deuterostomia fogalmával, de ide tartoznak még a Pörgekarúak BrachiopodaMohaállatok BryozoaCsöves tapogatósok Phoronida is. Az Eucoelomata az ősszájúak egy részének felel meg, Puhatestűeket Molluscaelő-gyűrűsférgeket Gephyrea és a szelvényeseket Articulata foglalja magában.

Ezzel szemben a törzsfejlődéstan filogenetika a fajok és állatcsoportok eredetét széklet parazita vizsgálat kialakulását kutatja. A kihalt állati szervezetekkel az őslénytan paleozoológia foglalkozik, mely a különböző geológiai korokban megjelenő csoportok történeti egymásutániságát és egymáshoz való viszonyát, valamint a ma élő állati szervezetekkel való kapcsolataikat igyekszik feltárni.

A környezet hatását az állatok elterjedésére, magatartására, az állati egyedek különböző szerveződési szintjeinek törvényszerűségeit, a szintek közötti és a szinteken belüli interakciókat az ökológia, az állatok viselkedését a viselkedéstan etológia tanulmányozza. Az állatok alaki és viselkedési sajátosságainak történeti fejlődését az evolúciós biológia platyhelminthes tulajdonságai földi élet, míg az állatok mai elterjedésével az állatföldrajz zoogeográfia foglalkozik.

Az állattan egy sajátos területe az alkalmazott állattani tudományok, az állatok gazdasági vagy orvosi-egészségügyi szerepét vizsgálja. Fontosabb területei: orvosi állattan, mezőgazdasági állattan, erdészeti állattan, vadgazdálkodás stb.

A jelentősebb állatcsoportokkal külön tudományág foglalkozik, így elkülöníthető a helmintológia főleg parazita bélférgek kutatásakagylókkal és csigákkal a malakológia foglalkozik, míg az entomológiai kutatások tárgyát főképp a rovarok képezik. Az állattani ismeretek hatékonyan használhatók az egyik legfiatalabb alkalmazott tudományterületen, a természetvédelmi biológia keretében, ami a természetvédelmi tevékenységek tudományos alapját adja.

A földön ma élő összes állatfaj elnevezését, rendszerbe helyezését a zootaxonómia végzi, mely a fent említett tudományágak platyhelminthes tulajdonságai földi élet összesíti, és azáltal, hogy 11 1. Bevezetés és alapfogalmak 13 azok morfológiai, életmód, élettani, biokémiai, genetikai strukturális adatait rögzíti, diagnózist állít fel, s ennek alapján a vizsgált állati egyedet egy bizonyos csoportba sorolva hozzájárul az állatok természetes rendszerének kidolgozásához.

A bioszisztematika ezzel szemben egy átfogóbb, szintetikusabb jellegű tudomány, mely az élet megjelenésének törvényszerűségeit, az élő anyag fejlődését, az élővilág sokféleségének kialakulását, a diverzitás okait és lehetséges módjait kutatja, az egyes résztudományok eredményeit összefoglalva kialakítja az adott kor élettudományi filozófiáját. Mi az állat? A mindennapi életben általában nem jelent gondot, hogy egy élőlényt állatként ismerjünk fel.

Gerinctelen Állattan I. - PDF Ingyenes letöltés

Nem valószínű, hogy valaki is gondolkozott volna azon, hogy egy kutya, egy légy vagy egy földi giliszta állat-e vagy növény lenne. Ha azonban esetlegesen virágállatokról, tengeri liliomokról és szivacsokról lenne szó, akkor már egyáltalán nem lennénk ilyen biztosak magunkban. Különösen az egyszerűbb felépítésű vagy telepesen élő állati szervezetek esetében a mindennapi életben alkalmazott állatés növénydefiníció csődöt mond, ezért szükséges az állat fogalmának pontosabb meghatározása.

PAPP szerint az állatok olyan heterotróf szervezetek, melyek, ellentétben a növényekkel, nem képesek szervetlen vegyületekből szerves anyagot előállítani, így szerves anyagra van szükségük. Az állatok többségének speciális ingerfelfogó és ingervezető, valamint koordonáló szerve van érzősejtek, idegrendszerés egyedfejlődésük során a haploid szakasz az ivarsejtre korlátozódik.

A fejlettebb csoportoknál féregcsoportoktól kezdődően az egyed egységének fenntartására immunrendszer alakul ki. Ha ragaszkodunk a fent megadott állításhoz, a szigorúan vett állat platyhelminthes tulajdonságai földi élet csupán a többsejtű állatokat foglalja magába, szemben a régebbi felfogással, miszerint állatokként értékelhetők bizonyos heterotróf egysejtű szervezetek pl. Ezen állati jellegeket is mutató egysejtű szervezetek kompromisszumok nélkül nem platyhelminthes tulajdonságai földi élet sem a növények, sem az állatok csoportjába.

Mindenki által ismert tény, hogy a zöld szemesostoros Euglena viridis napfényben fotoszintetizál mintha növény lennede sötétben képes szerves táplálékot is felvenni, így állati táplálkozást heterotróf folytat.

platyhelminthes tulajdonságai földi élet meddig nőnek a kerekférgek

Ehhez hasonló szervezeteket tucatjával említhetünk az egysejtű eukarióta szervezetek köréből, főképp az ostoros egysejtűek Flagellata csoportjából.

Ma ezeket a szervezeteket már nem állatokként, hanem önálló csoportokként kezeljük. Az állati jellegű egysejtűek tanulmányozása azonban az állattan keretén belül fontos, hisz az állati szervezetek kezdeti evolúciós próbálkozásait, egyáltalán az élővilág közös eredetére vonatkozó bizonyítékokat szintén találunk vizsgálatuk során.

Gerinctelen Állattan I.

Az állatok kezdeti szerveződési szintjén platyhelminthes tulajdonságai földi élet, egyszerű felépítést mutató szivacsok Porifera vagy korongállatok Placozoa szintén nem mutatják a többsejtű állatok meghatározására fent megadott összes jellegzetességeket.

Ezen szervezetek 12 14 Ujvárosi Markó: Gerinctelen állattan I nem rendelkeznek ingervezető és koordináló szervekkel, ennek ellenére mégis az állatok közé soroljuk őket, mint a valódi többsejtű állatok felé mutató sikertelen próbálkozásoknak máig fennmaradt zsákutcáit. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan jellemzőt, mely a nagy formai diverzitás mellett is minden élő szervezetnek közös tulajdonsága, bizonyítva a földi élet egységét és az élők közös eredetét: 1 Az élő szervezetek nukleinsavakat DNS, RNS használnak örökölt tulajdonságaik átadására, a genetikai kód egységes az élővilágban.

Az egységes alapszerkezet ellenére a Földön élő szervezetek rendkívül nagy parazita tabletták a szemében mutatnak, ma körülbelül 2 millió különféle állatfajt ismerünk, de egyes becslések akár a 4 30 milliót sem tartják valótlannak.

Állatrendszertan – Wikipédia

Az egyes élőlények környezetükhöz, élőhelyükhöz szélsőségesen alkalmazkodtak, jó példa erre a barlanglakó ízeltlábúak, amelyek színüket és látásukat is elveszítik, ellenben lábuk és csápjuk megnyúlik sajátos alakot öltve, de említhetjük akár a mimikrit is, melynek révén egyes állatok teljesen beleolvadnak környezetükbe, így rejtőzködnek. A kagylókhoz tartozó hajóféreg Teredo navalis testét a sajátos életmódhoz való alkalmazkodás szélsőségesen átalakítja, a féregszerűen kinéző kifejlett lényről első pillantásra nehezen állapítható meg rendszertani hovatartozása.

Azonban, bármilyen módosult is egy szervezet, magán viseli ősei folyamatos fejlődésének nyomait, hisz az azonos csoportba tartozó élőlények közös ősökre vezethetők vissza, a közös őshöz való tartozást az ún.

Mára már hozzávetőlegesen 2 millió állatfajt ismernek, és a fajok összlétszámát 5 10 millióra becsülik. MAY a különböző eukarióta élőlénycsoportokban a fajok számát a következőképpen becsülte meg: állati jellegű egysejtűek faj, algák faj, növények faj, gombák faj, állatok faj, s ez összesen faj 2.

Az élővilág összetétele a különböző élőlénycsoportok becsült fajszáma alapján Egy állatfaj elkülönítése más hasonló formáktól már önmagában is nagy mennyiségű biológiai információ ismeretét feltételezi, a több millió állatfaj hatalmas platyhelminthes tulajdonságai földi élet jelent, amelyben egy könnyen áttekinthető rendszer nélkül nem lehet eligazodni.

Flatworm facts: hopefully they don't have tastebuds- Animal Fact Files

Itt mintegy különféle állat rendszeres áttekintését találjuk platyhelminthes tulajdonságai földi élet sajátos értelmezésben, ahol a pontosan leírt, a mai biológusok számára is azonosítható állatok mellett helyet kapnak a 14 16 Ujvárosi Markó: Gerinctelen állattan I kor hiszékenységének tükreként olyan csodalények, mint a szárnyas lovak és az unikornisok mellett a sellők is.

LINNÉ elgondolásának alapja az volt, hogy az platyhelminthes tulajdonságai földi élet hierarchikus rendszert alkotó csoportokba sorolhatók: első lépésben az összes élő szervezet közül az egymáshoz hasonlókat egy-egy osztályba classis sorolta, az egy osztályba tartozó szervezeteket aprólékosabb összehasonlítás alapján több rendre ordo tagolta, minden rendet több nemre genus bontott, s az egyes nemeken belül fajokat species különített el, végül a fajokon belül az eltérő formacsoportokat változatokként varietas jelölte.

Ezeket a kategóriákat ma elsőrendű kategóriáknak nevezzük 1.

Állatrendszertan

A hétpettyes katica Coccinella septempunctataa házi légy Musca domestica és az éti csiga Helix pomatia hierarchikus besorolása elsődleges kategóriákba LINNÉ másik kimagasló érdeme, a hierarchikus rendszertani alapkategóriák bevezetésén túl, hogy a tudományos osztályozásban először alkalmazta platyhelminthes tulajdonságai földi élet ma is használt kettős elnevezést binominális nomenklatúravagyis minden fajt egyedi, platyhelminthes tulajdonságai földi élet részből álló tudományos névvel látott el.

Egy faj tudományos neve máig két szóból áll: a legközelebbi nemet jelölő genus proximum-ból génusz vagy nemi név és a fajlagos különbséget mutató differentia specifica-ból fajnév 1.

A taxonómiai kategóriákra latin vagy görög eredetű szavakat alkalmazott, mivel ezeket a nyelveket használták általánosan a korabeli természettudósok. A hétpettyes katicának például 15 1. Bevezetés és alapfogalmak 17 mai napig is az általa először használt Coccinella septempunctata a tudományos neve. A katicabogár kettős név megjelöli, hogy az illető rovar a Coccinella nembe tartozik, ahová még számos félgömb alakú és élénk színű bogár is tartozik, de csak ennek az egynek van a vörös szárnyfedőjén 7 fekete pont, ahogy azt a csak rá vonatkozó septempunctata egyedi, faji név is jelöli.

Miért volt a latin nyelvű nevezéktanra szükség? Az egyes állatfajokat és természetesen a növényfajokat is a legtöbb nyelvterületen más és más, ún. Alig van még egy bogár, melyet olyan jól ne ismerne mindenki a magyar nyelvterületen, mint a hétpettyes katicát és mégis annyi különböző névvel illetjük. Számos népies neve közül íme néhány: katicabogár, katalina-bogárka, katalinka, fuss kata, isten katicája, kós kata, katicska, katóka, isten bogárkája, böde, boldogasszony bogara.

Az állatok hétköznapi neveivel éppen ez a gond: még platyhelminthes tulajdonságai földi élet magyar nyelvterületen is kevesen társítják az isten bogárkáját a katicával, egyes névváltozatokat csak egy szűkebb embercsoport ért. Ha ráadásul egyik nyelvről a másikra fordítjuk a nevet, akkor a helyzet tovább bonyolódhat, így lesz a katicabogárból teknős bogár, ha a német köznevet tükörfordításban használnánk.

Világos, hogy ezek a platyhelminthes tulajdonságai földi élet nem biztosítják, nem biztosíthatják a tudományos kommunikáció könnyedségét, a közérthetőséget és taxonómiai szempontból az egyértelmű, korrekt megjelölést. A ma is használatos, többlépcsős, hierarchikus klasszifikációs rendszer alapkategóriája a faj species. A biológiai értelemben vett faj MAYR klasszikus értelmezésében olyan szervezetek csoportja, amelynek tagjai hasonló tulajdonságúak, mind testi jegyeik, mind pedig viselkedésüket illetően és egymással, de csakis egymással, termékeny utódok létrehozására képesek.

A tudományos rendszerezéskor a fajokat alkotó populációk és az illető faj elterjedési területének megismerése alapvetően platyhelminthes tulajdonságai földi élet. A fajok tudományos elnevezése ma pontos, szigorúan rögzített szabályok szerint történik, melyet a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe rögzít, a tudományos elnevezés törvényszerűségeit a Platyhelminthes tulajdonságai földi élet Nevezéktan Nemzetközi Bizottsága ICZN dolgozza ki. A fent említett bizottság egy állandó testület, amely rendelkezik egy alapszabályzattal és bizonyos fokú névleges hatalommal a szabályozást ill.

LINNÉ után a tudományos névadásban sok zűrzavar keletkezett, ezért már a múlt század végén egyre sürgetőbbé vált, hogy a névadás számára nemzetközileg elismert szabályozást dolgozzanak ki. Platyhelminthes tulajdonságai földi élet ben Leidenben Hollandia ülésező állattani világkongresszuson ezért egy bizottságot hoztak létre, melynek feladata a nemzetközi nomenklatúra szabályzatának kidolgozása volt.

Tartalomjegyzék

A bizottság javaslatát az ben Berlinben Németország tartott zoológiai 16 18 Ujvárosi Markó: Gerinctelen állattan I kongresszus elé terjesztették, és hosszas vita után a végleges szövegezést ben, az Állattani nomenklatúra nemzetközi szabályai címen több nyelven is publikálták, és azóta is folyamatosan javítják, bővítik.

A tudományos nevek stabilitása érdekében a biológiában kötelező érvényű szabályok rögzítik az állatok elnevezésének módját. A latin szó a klasszikus ókori, középkori és modern latinból származhat, míg a görög csakis az ókori görögből. A latinos kiejtés használandó minden esetben, még akkor is, ha a név eredete személynév. Ha egy taxonnak később tévedésből több nevet is adnak, valamennyi szinoníma közül a legrégebben alkalmazott név tekintendő érvényesnek.

Az első szó a nemet, a második a fajt azonosítja. A fajt azonosító nevet kisbetűvel írjuk, még akkor is, ha a személynévre utal, például Idiocera paulsi. A tudományos nevek egyediek, vagyis kizárólag csak platyhelminthes tulajdonságai földi élet fajra alkalmazhatók, a homonímia kizárt.

Bevezetés az állattanba

Gyakran a lárva annyira különbözik a kifejlett alaktól, hogy a lárvát és a kifejlett alakot más és más tudományos névvel látják el. A társítás pillanatában a kifejlett alakra alkalmazott nevet érvényesítik. A magasabb rangú taxonok nevét gyakran egy-egy szubjektív szempontok alapján kiválasztott típusfaj vagy típusnem nevéből képezik: pl.

platyhelminthes tulajdonságai földi élet zeldox gyógyszer a paraziták számára

Az -inae végződés alcsaládot, az -idae családot jelez.