Állatgyógyászati​​ könyv, Állatorvoslás kategória könyvei


Megrendelhető könyvek

Különgyűjtemény Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény Az ben alapított Állatgyógyászati tanszéken azonnal megkezdődött a könyvek gyűjtése. Erről tanúskodik állatgyógyászati​​ könyv Magyar Királyi Helytartótanács Egyetem Állatgyógyászati tanszékének professzorává Tolnay Sándort kinevezték, ő foglalkozott a tanszékének szükséges könyvek beszerzésével.

Nemcsak olyan műveket keresett, melyekre az egyetem nyilvános könyvtárának szüksége volt, hanem egyebeket is, melyeket a tanárok mindennapi munkájukhoz kértek.

Lapozgatós könyvek

Ebből nőtt ki az ország mai legnagyobb állatorvos-tudományi gyűjteménye. Tolnay a könyvtár gyarapítására nemcsak a megszabott keretet használta ki, hanem igen nagy értékű könyvekkel gyarapította a tanszéki gyűjteményt, például Seuter: HippiatriaRuini: Anatomia et medicina equorum nova c.

Külön figyelmet érdemel Vegetius: Mulomedicina c.

állatgyógyászati​​ könyv típusú paraziták az emberi testben

Többek között Zsámboki János, a magyar humanista tudós is kiadta e művet latin nyelven Bázelben, így ez tekinthető az első magyar állatorvosi hungarikának. A könyv kéziratát is Magyarországon találták meg ban.

állatgyógyászati​​ könyv top féreggyógyszer felnőttek számára

Tolnay élete végéig nagy gondot fordított a gyűjtemény gyarapítására, és viszonylag jelentős beszerzési kerettel is rendelkezett. A általa vásárolt kötetből ma is megtalálható a gyűjteményben. Az első magyar nyelvű könyvek Tolnay tanárának, a bécsi Wolstein professzor állatgyógyászati​​ könyv fordításai és saját művei voltak, amelyek országos érdeklődést váltottak ki.

hogyan kell szedni a parazitaellenes gyógyszereket

A Nádaskay által kialakított szakrend 14 szakcsoportból állt, amely később nyolc szakkal bővült és a könyvek rendezésére szolgált. Az anyag fele magyar nyelvű, másik fele állatgyógyászati​​ könyv és latin.

Állatorvosi szótár magyar - latin - angol - német Eggenberger J. Ennek egy példája "A' hamar és ócsón gyógyító Ló-Orvos. A tudományos szempontból nem annyira- a népi állatgyógyászat múltja és a régi magyar állatgyógyászati​​ könyv nyelv iránt érdeklődők számára annál értékesebb könyvecske a könyvgyűjtők számára is igazi csemege.

Magyary-Kossa közel egy évtizeden át állt a könyvtár élén, és nagy szeretettel vásárolt régi könyveket, amelyek a könyvtárnak ma is értékes darabjai. Neves professzorok jelentős állatgyógyászati​​ könyv is gazdagították és gazdagítják a gyűjteményt.

állatgyógyászati​​ könyv

Egyetemi és pályázati támogatással számos állatgyógyászati​​ könyv restaurálására került sor, és folyik több alkotás digitalizálása is. A teljes állomány kereshető a könyvtár számítógépes katalógusában. Az értékes gyűjtemény ben kapott önálló helyiséget, ahová már kötet került. Az állomány rendezéséhez Nádaskay szakrendjét használták fel, és három évvel később vette fel a Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény nevet.