Egyetemes a férgektől. Magyar Könyvszemle


A szaporodás.

Egyetemes Magyar Encyclopaedia 4. Orosz adatok szerint e két tenger Manyts a Donnak kelet felől mellékfo­lyója és Kiírna a Caspitóba ömlik folyók által a történelmi időben is kapcsolatban állott. Vize éjszakon csak kevéssé sós, mert ott főleg a Wolga igen sok édesvizet szolgáltat belé ; ott nem is nagyon mély, de Baku mellett öl mélységre talál­tak. A vele kele­ten kapcsolatban álló nagy Karaboghoz valódi só- medencze, leülepedett oldattal. Ehhez vezet azon két kiszáradt meder közöl az éjszakibb, melye­ken egykor valószinüleg még macedoni Nagy­sándor idejében is az Oxus Amu-Darja folyó keresztül hömpölygőit.

A gerinczes állatok ismertetése, tartózkodási helyüknek megfelelő csoportosításokban. A gerinczes állatok összefoglalása, az egyes osztályok jellemzése és rendekre osztása.

egyetemes a férgektől horoghernyó fertőzés kezelése

A hasznos és kártékony gerinczesek csoportosítása és a kártékonyak ellen való védekezés. A gerincztelen állatok tárgyalása. Az ízeltlábúak körének, a hasznos és kártékony rovaroknak s az utóbbiak irtási módjá­nak behatóbb ismertetése.

treating giardia in humans helminthosporium maydis

Az ízeltlábúak szerveinek és szerv­rendszereinek rövid tárgyalása, összehasonlítva a gerinczesek körének szervezetével. Az ízeltlábúak összefoglalása, osztályokra és rendekre való felosztása.

Egyetemes Magyar Encyclopaedia 4. Asaba-Azzolino, Á-Ázsiai társaságok (Pest, 1862)

A puhatestűek és férgek körének bővebb, — a tüskebőrűek, bélnélküliek és véglények szűkebb körű ismertetése, kapcsolatban az egyes körök szervrendszerei­nek és életviszonyainak rövid megvilágításával, tekintettel a szervezetben mutatkozó fokozat és különbség feltüntetésére. Az állatok rendszeres osztályozása.

Egyetemes Magyar Encyclopaedia 4. Rak, rák. SZ sz Ú ú hosszú Ü tt rövid

A hét állatkör jellem­zése, felosztásuk osztályokra és rendekre. Az állatok földrajzi elterjedése és a földrajzi elterjedést szabályozó tényezők A szárazföld állatvilága: állatregiók a hat állatregió.

A vizek állatvilága.

egyetemes a férgektől paraziták kezelése fol

A növényi és állati élet egymásra való kölcsönös hatásának rövid feltüntetése. Kirándulások az állatok gyűjtése és tanúimányozása szem­pontjából.

egyetemes a férgektől

Az egész tanfolyam alatt figyelem fordítandó az álla­tok meghatározására, praeparálására és a praeparatumok eltartási módjainak ismertetésére. Hetenként 3 óra.

egyetemes a férgektől csecsemők férgeinek gyógyszerei

Chemia és ásványtan. Összetett testek.

Hetenként 3 órán. Földrajz Magyarország részletes ismertetése természetes viszonyok sze­rint Magyarország és társországai részletes ismertetése politikai felosztás szerint, végre Osztrák császárság ismertetése. Az emlős állatok ismertetése, osztályozása. A rovarok, pókfélék, rákok, puhányok, férgek ismertetve és osztályozva.

Egyszerű testek elemek s fel­osztásuk fémekre és nem fémekre. Vegyület ós keverék.

tabletták férgek és férgek számára személes paraziták kezelése

Az oxygén. Az égés, mint összetevés.

A levegő. Lassú oxydatio.

Toxoplazmózis - csak egyszerűen

Vízbontó fémek. Helyettesítési folyamat.

Re­ductio hydrogénnel. A egyetemes a férgektől minőleges és mennyileges összetevése. Állandó súly­arányok törvénye. Aequivalens súlyok Sokszoros egyetemes a férgektől és molekulasúlyok, a jelzések értelmezésével és begyakor­lásával.