Archons elme paraziták. Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet


Végül is egészen eltúlzott jellegű fantáziaformák léphetnek fel. Az orvosnak titokzatosan félelmetes tulajdonságai tűnnek fel: varázslónak vagy ördögi bűnözőnek látszik, vagy a párhuzamos jónak: üdvözítőnek.

Esetleg a kettő keverékének archons elme paraziták.

TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

Értsük archons elme paraziták jól: nem a beteg tudatának tűnik így fel szükségszerűen, hanem olyan fantáziák kerülnek felszínre, amelyek az orvost ilyen formában jelenítik meg. Ezeknek a pácienseknek gyakran nem fér a fejébe, hogy e fantáziák belőlük magukból erednek, és tulajdonképpen semmi vagy igen kevés közük van az orvos tulajdonságaihoz.

E tévedésnek az az oka, hogy az effajta projek­ciónak semmiféle személyes reminiszcenciaalapja nincs. Alkalmilag be lehet bizonyí­tani, hogy a gyermekkor egy fázisában hasonló fantáziák fűződtek az apa és az anya személyéhez, anélkül, hogy erre archons elme paraziták egyik, akár másik bármiféle alapot is szolgáltatott volna.

Parajdi só - Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet

Freud egyik kis írásában [30] megmutatta, mily erősen befolyásolta Leonardo da Vinci egész életét az a tény, hogy két anyja volt. A két anya, vagyis a kettős származás Leonardo esetében tény, de sok más művésznél is fontos szerepet játszik. Benvenuto Cellini is kettős eredetről fantaziált. Ez általános mitológiai motívum. Sok mondai hősnek két anyja van.

Élősködők - magyar feliratos előzetes #1 / Dráma

E fantázia nem abból a valóságos tényből ered, hogy a hősöknek két anyja lenne, hanem általánosan elterjedt, "ősi" kép, amely az emberi szellemtörténet titkai közé tartozik, nem pedig a személyes emlékek területére. A személyes emlékeken kívül mindenkiben adva vannak a nagy, ősi képek, ahogy Jakob Burckhardt archons elme paraziták találóan megfogalmazta: az emberi elképzelés örökölt lehetőségei arról, ami ősidők óta mindig is volt.

Ennek örökletes volta magyarázza meg azt az alapjában véve különös jelenséget, hogy bizonyos mondatémák és motívumok az egész Földön azonos formákban ismétlődnek.

Hozzászólás beküldése

Azonkívül azt is megmagyarázza, hogy miért reprodukálhatják az elmebetegek pontosan ugyanazokat a képeket archons elme paraziták összefüggéseket, amelyeket már régi szövegekből is ismerünk.

Ennek néhány példáját hoztam fel Wandlungen und Symbole der Libido c. A kezelésnek ebben a stádiumában olyan fantáziák reprodukálódnak, amelyeknek az alapja többé nem a személyes reminiszcencia, hanem a tudattalan mélyebb rétegének a megnyilvá­nulása, annak a rétegnek, amelyben az általános emberi, ősi képek szunnyadnak. Ezeket a képeket vagy motívumokat archetípusoknak vagy dominánsoknak neveztem. E fogalom tágabb megvilágításáért az irodalomra kell utalnom, amelyből a fogalom további fejlődése nyomon követhető.

Meg kell különböztetnünk a személyes tudattalant és egy személytelen vagy személy fölötti tudattalant. Az utóbbit kollektív tudattalannak is nevezzük, mivel ez független az egyéntől, és teljesen általános, tartalmát mindenütt megtalálhatjuk, ami a személyes tartalmak esetében természetesen nincs így. E képek egyszersmind érzések és gondolatok, szinte saját önálló életük van, mint a rész-lelkeknek [35]amelyeket a tudattalanon mint ismereti forráson alapuló filozófiai vagy gnosztikus rendszerekben figyelhetünk meg.

Értékelés:

Pál apostol képzetei angyalokról, arkangyalokról, a gnosztikusok archonjai, Dionüsziosz Areopagita mennyei hierarchiája stb. Ezzel megtaláltuk a libidó tárgyát is, amelyet választ, miután kiszabadult az infantilis indulatátvitel formájából.

Lejtési irányát giardia treatment natural a tudattalan mélységeit keresi fel, és életre hívja mindazt, archons elme paraziták e rétegben szunnyadt. Ekkor felfedezi a libidó azt a rejtett kincset, amelyből az emberiség örökösen merített, archons elme paraziták isteneit, démonait kiemelte, és meg­alkotta mindazt a hatalmas ideát, amelyek nélkül az ember nem lenne méltó e névre. Vegyük példának az egyik legnagyobb gondolatot, amely a XIX.

Az elv szülőatyja Robert Mayer volt. Mayer orvos volt, nem pedig fizikus vagy természetfilozófus, akiknek az érdeklődési köréhez pedig egy ilyen idea megalkotása közelebb állt volna.

fereghajto lonak

Igen fontos azonban tudnunk, hogy Mayer nem alkotta a szó igazi értelmében ezt az ideát. Nem addigi képzetek vagy tudományos hipotézisek össze­tételéből keletkezett, hanem úgy sarjadt ki alkotójában, mint egy virág.

gumi fergek

Mayer így archons elme paraziták erről Griesingernek : "Nem íróasztal mellett agyaltam ki ezt az elméletet. Így folytatja: "Ha fiziológiai kérdésekkel akarunk tisztába jönni, akkor a fizikai folyamatok ismerete elengedhetetlen; feltéve, hogy nem vonzóbb valakinek a kérdés metafizikai oldalát vizsgálni, ami engem végtelenül undorít.

Ennek megfelelően a fizika mellett maradtam, archons elme paraziták olyan előszeretettel ragaszkodtam tárgyamhoz, hogy a távoli világrész, amelyen átutaztam, a legkevésbé sem érdekelt lehet, hogy ezért sokan kinevetnekhanem legszívesebben a fedélzeten maradtam, mivel ott szünet nélkül dolgozhattam.

A hajón bizonyos órákban olyan inspirációt éreztem, amelyhez foghatót sem azelőtt, sem azóta nem ismertem. A surabajai partokon egy-egy ötlet villámlott az agyamon át, amelyeket serényen követtem, és azok új meg új tárgyhoz vezettek. Az az idő elmúlt, de az akkor felmerült gondolatok nyugodt bírálata megtanított arra, hogy mindez olyan igazság, amelyet nemcsak szubjektíve érzek, hanem objektíve bizonyítani is lehet, de hogy ezt egy, a fizikában oly kevéssé járatos ember, mint én, megteheti-e, nem tudom.

Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet

Az a kérdés, hogy honnan származott ez az új gondolat, amely ilyen elemi erővel nyomult a tudatba? És honnan volt annyi ereje, hogy a tudatot teljesen hatalmába kerítve, még az első trópusi utazás sokrétű benyomásaitól is teljesen eltéríthette? Archons elme paraziták a kérdésekre nem könnyű válaszolni. Ha viszont elméletünket erre az esetre alkalmazzuk, a magyarázat így fog hangzani: Az energia és megmaradásának elve ősi kép kell, hogy legyen, amely addig a kollektív tudattalanban szunnyadt.

Akkor viszont be kell bizonyítanunk, hogy egy ilyen ősi kép valóban előfordult a szellemtörténetben, és hatott is évszázadokon keresztül. A bizonyítékot erre nagyobb nehézség nélkül megtaláljuk: a Föld legkülönbözőbb részein archons elme paraziták primitív vallások mind ezen a képzeten alapulnak.

Ezt is ajánljuk

Ezek az úgynevezett dinamisztikus vallások, amelyeknek egyetlen és lényegbevágó gondolata egy olyan általánosan elterjedt Nem megyek WC be féregtabletták után erő [37] létezése, amely mindennek a központja.

Archons elme paraziták, az ismert angol kutató, valamint Frazer ezt félreértve animizmusnak nevezte.

a gyermekek férgekben vannak, mint gyógyszerek kezelése

Valójában a primitív népek az erőfogalmon nem lelket vagy szellemeket értenek, hanem olyasmit, amit Lovejoy [38] amerikai kutató találóan "primitive energetics"-nek nevezett. Ez a fogalom megfelel a lélek, szellem, isten, egészség, testi erő, termékenység, varázserő, befolyás, hatalom, tekintély, gyógyszer képzetének, éppúgy, mint ahogy bizonyos kedélyállapotoknak, amelyeket az affektusok kiváltása jellemez.

Bizonyos polinéziai törzseknél a "mulungu" archons elme paraziták a primitív energiafoga­lom szellemet, lelket, démoni lényt, varázserőt, tekintélyt jelent; és ha valami bámulatos dolog történik, az emberek "mulungu"-t kiáltanak. Ez archons elme paraziták erőfogalom a primitívek istenfogalmának első megfogalmazása is.